Giải Pháp SEO

SEO với Google Webmaster Tools (Phần 4) - Your site on the Web (tiếp theo)

Tiếp theo của phần 3, chúng ta sẽ tìm hiểu nốt những tính năng:

Keywords:

Trang này liệt kê tất cả các từ khóa được bạn sử dụng thường xuyên trên toàn bộ trang web, những từ khóa này được trình bày cùng với tỉ lệ nó xuất hiện trên website bao gồm cả những từ ngữ thông dụng như "của", "và", "nhưng"... Thông tin này cho biết những từ nào thường xuyên xuất hiện trên website của bạn.

 

Nếu từ khóa mục tiêu của bạn không có ở những vị trí xuất hiện nhiều nhất (nghĩa là những vị trí đầu tiên trong bản danh sách) bạn nên dành thời gian để tối ưu hóa những từ khóa này đồng thời bổ sung nội dung hơn nữa và chú ý đưa những keyword này xuất hiện thường xuyên hơn. Việc chúng xuất hiện ở bảng danh sách này có ý nghĩa rất lớn trong kế hoạch SEO

 

 

Nếu nhấp vào một keyword nào đó, bạn có thể xem được tổng số lần xuất hiện của keyword đó trên website của bạn và "Top URLs" có chứa keyword đó. Tuy nhiên, bản thân mình cũng chẳng hiểu Google sử dụng những tiêu chí nào để đánh giá "Top URLs".

 

Internal links

Tính năng này tương tự tính năng Links to your site. Tuy nhiên, thay vì hiển thị các liên kết từ các website khác đến website bạn nó hiển thị các liên kết trong trang web của bạn. Đây là danh sách các liên kết chéo giữa các trang trong website.

 

 

 

Bên trái, cũng giống như Links to your site, bạn có danh sách các URL. Còn bên phải là số lần các liên kết xuất hiện trong nội bộ trang. Bạn được cung cấp thêm một bộ lọc giúp bạn tìm kiếm các URL theo tên miền phụ hoặc tên miền chính. Nhấp vào số lượng liên kết, bạn sẽ nhận được danh sách các URL có chứa liên kết đó.

Đây là một nguồn dữ liệu quan trọng giúp bạn phân tích và đánh giá các liên kết chéo trong trang và cấu trúc nội bộ của trang. Bởi tính chất quan trọng của trang, những trang quan trọng bạn nên giành cho nó một số lượng liên kết nhiều hơn những trang khác và giảm dần đối với những trang ít quan trọng.

Nếu bạn không tìm thấy các liên kết trong các trang bạn cho là quan trọng, bạn nên giành thời gian để bổ sung các liên kết nội bộ đến trang này.

 

Subscriber stats

Phần này giúp bạn xem nhanh các RSS của trang mình và số lượng người dùng đăng ký sử dụng RSS của bạn qua Google. Bạn có thêm một tùy chọn submit trang này như một Sitemap nếu muốn.

 

Các bài viết liên quan