Giải pháp Sharepoint

Giới thiệu về Sharepoint MOSS 2007

1.Khái niệm MOSS

Microsoft Office Sharepoint Server 2007(MOSS) là bộ trình ứng dụng phía máy chủ. MOSS có khả năng tương tác giúp bạn nâng cao hiệu quả quản lý quy trình làm việc và tìm kiếm nội dung thong tin trong công ty, đồng thời chia sẻ cũng như tích hợp thông tin với nhiều hệ thống khác nhau.

Có 2 phiên bản chính của MOSS là Standard và Enterprise. Phiên bản Enterprise cung cấp nhiều chức năng hơn, hỗ trợ tối đa công tác quản lý và tổ chức hệ thống thông tin trong công ty.
Ngoài ra, Microsoft còn cung cấp phiên bản miến phí là Windows Sharepoint Service, ứng dụng này cũng chạy trên nền .NET Framework 2.0 hay 3.0. Tuy nhiên, đây là phiên bản rất hạn chế về các chức năng, bạn phải tốn rất nhiều công sức lập trình để viết them dịch vụ cho nó nếu muốn áp dụng chúng trong doanh nghiệp lớn.

MOSS hỗ trợ ứng dụng web trong mạng cục bộ(Intranet) lẫn toàn cầu (Internet) trên nền tảng chung thay vì phải dùng nhiều hệ thống khác nhau. Mặc định, MOSS dung để triển khai hệ thống thông tin cục bộ, người sử dụng cần đăng nhập trước khi muốn truy cập tài nguyên của Sharepoint Site.

Bạn cũng có thể triển khai MOSS như một ứng dụng Internet bằng cách gỡ bỏ các cấu hình về quyền của người sử dụng cũng như hạn chế chức năng kiểm soát tài nguyên trong Sharepoint Site.
MOSS cung cấp cho nhà quản trị IT và lập trình viên nhiều công cụ quản lý, kiểm soát và twong tác giữa các thành phần trong MOSS với hệ thống bên ngoài như tích hợp cơ sở dữ liệu SQL server, Oracle hoặc Exchange server.

Tóm lại, bạn có thể tạo nhiều Sharepoint Site(một site được xem như là một ứng dụng con) trong MOSS. Trong mỗi Sharepoint site bạn có thể tiếp tục tạo các Sharepoint site con khác(gọi là sub site). Tùy vào mỗi loại Sharepoint site, bạn có thể cấu trúc và hiển thị nhiều đối tượng SharePoint List khác nhau


2. Lĩnh vực ứng dụng MOSS

 • Dựa trên nền tảng .NET Framework, MOSS là bộ khung cho phép tạo ứng dụng Interrnet hay Internet theo mẫu thư viện có sắn. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng MOSS để tạo ra ứng dụng phục vụ cho công tác quản lý, chi sẻ tài nguyên trong nhóm thành viên hay cộng đồng. Dưới đây là một số mục tiêu ứng dụng của MOSS.
 • Bạn cũng có thể sử dụng MOSS để tạo ứng cụng web cho phép quản lý bán hang bằng cách sử dụng ác loại Sharepoint list như: Document Library, Survey, contacts, Calendar…
 • Đối với linh vực kinh doanh, bạn có thể sử dụng MOSS để tạo ra website phục vụ cho việc quản lý nhân sự. Với mục đích quản lý nhân viên, bạn có thể sử dụng Sharepoint List như: Document Library, Tasks, calendar…
 • Đối với quản lý dự án, bạn có thể sử dụng Sharepoint list trong MOSS với nhiều hình htwcs lưu trữ và trình bày công việc theo tiến độ hay thời gian cùng với nhân lực thông quan biểu Gantt và Sharepoint list như: project tasks, Events, Calendar, wiki…
 • Bạn cũng có thể tìm thấy 10 lợi ích thiết thực như sau qua từng chương khi chọn MOSS để sử dụng.
 • Cung cấp giao diện người dung đơn giản, than thiện và phù hợp với mọi đối tượng sử dụng. Nó cho phép tương tác với các ứng dụng Desktop, Email và trình duyệt để bạn có thể chia sẻ thông tin.
 • Nâng cao hiệu quả công việc hàng ngày của nhân viên với các chức năng như theo dõi tác vụ sựn kiện, văn bản, lịch làm việc, khảo sát và thảo luận.
 • Cung cấp cơ chế phân quyền người sử dụng trên tài nguyên, nội dung và trao dổi thông tin với ứng dụng thuộc bộ Microsoft Office như Excel và word bằng trình duyệt, nhằm đảm bảo dữ liệu được sử dụng vào mục đích đem lại lợi nhuận kinh tế cao nhất cho doanh nghiệp.
 • Cho phép kiểm soát dữ liệu trong quá khứ bằng cách xác định người đã tạo ra, xóa hay cập nhật thông tin. Bạn có thể dễ dàng triển khai ứng ụng Sharepoint ở dạng Internet và Intranet. Người sử dụng có thể thay đổi giao diện, tạo lien kết dữ liệu giữa các thành phần với nhau và tạo ra các góc nhìn(view) khác nhau trong chế độ thi hành.
 • Cung cấp dịch vụ tìm kiếm dữ liệu trong từng thành phần và cả tìm nội dung toàn văn bản. ứng dụng Sharepiont giúp bạn lưu trữ, sắp xếp và lọc dữ liệu theo tiêu chí tùy chọn.
 • MOSS là hệ thống cho phép mở rộng các thành phần thông qua trình duyệt. bạn có thể them, loại bỏ web part của Sharepoint hay Custom control viết bằng ngôn ngữ lập trình .NET.
 • Bạn có thể sử dụng Microsoft Office Sharepoint Designer để thiết kế lại giao diện và bố cục của Sharepiont site, đồng thời sử dụng điều khiển ASP.NET để trình bày dữ liệu dưới nhiều hình thức khác nhau.
 • MOSS còn cho phép tương tác dữ liệu với các loại cơ sở dữ liệu khác nhau như Oracle, Excel, SQL server, XML….
 • Với danh sách các dịch vụ web services mà MOSS cung cấp, bạn có thể sử dụng để làm việc với dữ liệu MOSS thay vì sử dụng mô hình đối tượng (Object Model).