Giải pháp Sharepoint

Phần 3. Xây dựng giải pháp với MOSS 2007

MOSS 2007 xây dựng cơ sở hạ tầng (infrastructure) portal với rất nhiều đặc tính nổi bật dựa trên nền WSPS 3.0 và ASP.NET 2.0:

 • Portal site không phải đặt ở root của IIS web site
 • Có thể đặt hàng trăm site portal trong một IIS web site đơn.

Hỗ trợ một số template:

 • Corparate Internet site
 • Internet presence web site
 • Publishing site.

Cung cấp các template site mới để tạo các site con trong tập hợp các portal site như Report Center và Search Center

Phát triển một số template của SPS 2003 như là News, Topics, Sites Directory.Shared Service Providers.(SSPs)

 • Kiến trúc của OSPS 2007 dựa trên SSPs. Một SSP là tập hợp các dịch vụ có thể được cấu hình tại một thời điểm và chia sẻ cho nhiều OSPS 2007 portal site và Windows SharePoint Services site.
 • Cần cấu hình SSPs để có thể lấy được các điểm lợi từ OSPS 2007 như là: user profiles, audiences, personal sites, Excel Services, Busness data catalog, search.
 • Kiến trúc của SSPs khá mềm dẻo cho việc triển khai và cấu hình. Ví dụ bạn có thể tạo 2 SSP trong cùng Farm và cấu hình chúng khác nhau.

User Profiles.

 • Chứa thông tin về user
 • Cho phép xem thông tin và tìm hiểu về các user khác trong cùng tổ chức
 • Tạo nền tảng cho những đặc tính khác của MOSS 2007 như hướng độc giả (audience targeting ) và site cá nhân.
 • Dữ liệu về user profiles được chứa trong hệ trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server.
 • MOSS 2007 có khả năng lấy và đồng bộ hóa dữ liệu về user profile từ tài nguyên bên ngoài: Như Active directory domain hoặc hệ quản trị LDAP-based
 • Cung cấp một số trang chuẩn và Web Parts để hiển thị thông tin trong user profile, nó có thể được thể hiện bằng bằng đồ họa về lược đồ tổ chức trên site cá nhân với dữ liệu nhập từ Active Drectory.
 • Cung cấp các hàm API để chỉnh sửa data từ Webparts, Event Handler, workflow
 • Audience là một nhóm người dùng. Ví dụ nhóm người thuộc bộ phận Sale thì tạo một audience Sale.
 • Hướng audience (audience targeting) cho phép ta thiết lập các cách hiển thị khác nhau với những audience khác nhau. Để audience có thể thu được những thông tin quan trọng khác nhau mà họ quan tâm.
 • Cho phép cấp quyền truy xuất vào các phần  khác nhau cho các audience bằng việc bảo vệ các link. Những audience không được phép xem khi ấy link sẽ bị mờ đi và cố truy cập sẽ có thông báo lỗi.
 • Ngoài ra còn có My Site là site cá nhân hỗ trợ người dùng để họ tự miêu tả về chính họ với đồng nghiệp và những người quan tâm, giúp dễ dàng chia sẻ thông tin, tài liệu giữa các người dùng trong tổ chức. Và cũng có thể chứa dữ liệu mà không chia sẻ.

 MOSS 2007 Search.

 • Có thể search không chỉ trong OSS portal server và WSPS mà còn có thể mở rộng trong thư mục chia sẻ của windows, thư mục Microsoft Exchange, và các web site chuẩn.
 • Là một đặc điểm nổi bật của MOSS 2007, được thiết kế để hướng sự thực thi và dễ dàng cấu hình.
 • Trong SharePoint Server 2003 và Windows Share Point Service 2.0 có cơ chế đánh chỉ số khác nhau. MOSS 2007 đã đồng bộ hóa được vấn đề này
 • MOSS 2007 có thể search nội dung mở rộng như: file chia sẻ windows và dữ liệu BDC
 • Trong khi Windows SharePoint Service thì chỉ search nội dung và tài liệu trong các tuyển site hiện tại nằm trên cùng 1 SSP
 • MOSS 2007 có thể được cấu hình về chỉ số và mức dịch vụ search để search trên các server khác nhau trên cùng Farm. Còn Windows SharePoint Service giới hạn trên máy chủ vật lí

Business Data Catalog(BDC)

 • Cho phép tích hợp cơ sở dữ liệu.
 • Tạo sự chuyển đổi và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu dễ dàng.
 • Giúp truy xuất các loại cơ sở dữ liệu trên các hệ thống khác nhau: SAP hoặc PeopleSoft
 • Không cần viết code để quản lí kết nối và nhận dữ liệu
 • Dựa trên chuẩn siêu dữ liệu: miêu tả vị trí, định dạng, của back-end system và thực thể dữ liệu định nghĩa bên trong.
 • BDC Cung cấp thành phần để đọc BDC metadata nhận được từ back-end system và trả về định dạng chuẩn MOSS 2007

 Web content management (WCM)

MS đã ngừng phát triển CMS một cách đơn lẻ. Thay vào đó MS chuyển các đặc tính về quản lí nội dung web CMS và các tùy biến CMS vào OSPS 2007.

Cho phép có thể sử dụng kết hợp cả: những đặc tính WCM tốt nhất của MS và những đặc tính của portal site trong portal site OSPS 2007.

Những khái niệm về Channels , Postings của CMS không được sử dụng trong cơ sở hạ tầng (infrastructure) của WCM OSPS 2007. Thay vào đó nó được thiết kế dựa trên nền tảng Windows SharePoint Service 3.0 (WSPS 3.0), với việc xây dựng các khối như là: child sites, page templates, content types, document libraries, và security groups

Cách tiếp cận mới này cho phép tạo các tùy biến cao hơn trong việc mở rộng cơ sở hạ tầng của WCM sử dụng thành phần chuẩn của WSPS 3.0 ví như: những tùy biến về điều khiển sự kiện và workflows

WCM tạo ra những khuôn dạng trang (page layout) giúp thu thập và hiển thị nội dung được cung cấp từ những người tạo trang tin

Những khuôn dạng trang được thiết kế khá trong sáng dễ dàng cho việc tạo và chỉnh sửa

Cho phép tạo những trường tùy biến, để chứa những loại dữ liệu có cấu trúc nội dung khác nhau như: HTML, links, images

Cấu trúc của khuôn dạng trang có thể được thay đổi dễ dàng bởi tính thừa kế của WSPS 3.0

Cho phép thể hiện nhiều khuôn dạng trang khác nhau trên cùng một nội dung được cấu trúc

Một số đặc tính hữu ích của OSPS 2007:

 • Cung cấp một framework giúp cho việc chuyển đổi tài liệu, từ các loại tài liệu khác có thể hiển thị trên trang nội dung của OSPS 2007. Ví dụ: chuyển tài liệu MS word vào trang nội dung của OSPS 2007
 • Đặc tính triển khai OSPS 2007: cho phép truyền nội dung giữa các site khác nhau, hữu ích cho người tạo nội dung trong môi trường thử trước khi xuất bản.
 • Hữu ích khi người dùng định nghĩa đường dẫn (Path) và công việc (Jobs):
 • Đường dẫn là đường đi giữa những site tài nguyên nguồn và tài nguyên đích.
 • Công việc được thiết lập trên đường dẫn đã có để chuyển nội dung giữa site nguồn vào site đích. Nó có thể được chạy theo yêu cầu hoặc chạy theo lịch định sẵn
 • Cung cấp khả năng chuyển đổi giữa các site đa ngữ dễ dàng: khi một trang ở 1 site ngôn ngữ này được tạo ra nó sẽ tạo ra một trang tương tự trong cấu trúc của site tương ứng
 • Nó giữ sự đồng bộ trong chi tiết cấu trúc nội dung của các site mà không chuyển đổi nội dung từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia.
 • Cung cấp một vài tùy chọn caching:
 • Bạn có thể định phạm vi cho việc caching
 • Cung cấp khả năng cho phép cach những hoạt động tiêu tốn tài nguyên, giúp giảm chi phí thực hiện như là một số truy vấn: SPQuery object và các truy vấn chéo sử dụng SharePoint Portal Server SPSiteDataQuery object.
 • Hỗ trợ việc Web front-end disk caching. Cho phép lưu lại các file lớn. khi chúng nhận từ cơ sở dữ liệu SQL Server vào một hệ thống file cục bộ trên front-end Web
 • Những site được tạo từ OSPS 2007 có được những điểm mạnh về bảo mật  của WSPS 3.0, nó được xây dựng trên nền kiểm chứng của ASP.NET 2.0.
 • Nó tạo kết hợp chặt chẽ với Active Directory,

Business Intellegence(BI) Features

 • BI được sử dụng như 1 platform để tạo những ứng dụng quản lí ở mức cao cập nhật liên tục để phản ánh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Được thiết kế để tích hợp với các công nghệ mang tính BI rất mạnh sẵn có của MS như Excel 2007, MS SQL Server Reporting Services và MS SQL Server Analysis Services.
 • Platform của BI được xây dựng trên ASP.NET và WSPS 3.0 cung cấp cơ hội cho việc mở rộng sự tích hợp

Dựa trên những phản hồi của khách hàng về Excel để xây dựng nên MOSS 2007 Excel Services (ES).

 • ES là server-site và không gây lỗi như khi chạy phiên bản Excel desktop trên server
 • Cho phép không cài excel trên máy client vẫn có thể xem các tài liệu Excel được chứa trên những thư viện tập trung trên máy chủ.

MOSS 2007 cũng có sẵn 1 số template tên Report Center hỗ trợ cho các công ty trong việc xây dựng các ứng dụng BI

KPI cho phép tự động nhận dạng sự thay đổi của dữ liệu input vào từ SPS

Managing Document and Business Processes

Tạo định dạng Open XML Formats cho tài liệu Word, Excel và PowerPoint

Open XML được biết như là những gói cấu trúc sử dụng công nghệ file zip chuẩn. những gói này sẽ chứa nhiều phần: có những phần về về Word, Excel, PowerPoint được cấu trúc theo lược đồ XML và những phần khác có thể chứa file nhị phân về những thứ khác như graphics, videos, v.v…

Bạn có thể sử dụng sức mạnh của Open XML Format tạo ra những thành phần phía server để tạo ra những tài liệu Office từ những List hoặc BDC

Để làm việc với Open XML Formats cần học về WinFX packaging API, lược đồ XML cho tài liệu Office

Office InfoPath cung cấp giải pháp nhanh và hiệu quả cho việc tạo ra những form nhập dữ liệu số để tập hợp dữ liệu dựa trên XML từ người dùng. Tự động kiểm chứng dữ liệu nhập vào

 Hạn chế của InfoPath 2003 là việc phải cài đặt toàn bộ phiên bản của nó trên máy người dùng desktop điều ấy là không cần thiết.

2007 có khả năng trả lại cho người dùng khuôn dạng của InfoPath đến trình duyệt của người dùng khi họ không chạy InfoPath. Và không phụ thuộc vào trình duyệt

EnterpriseContent Management

MOSS 2007 có những đặc tính giúp cho việc quản lí nội dung doanh nghiệp mạnh:

Có thể cấu hình phạm vi của thư viện tài liệu, tạo ngày được dùng, độc giả, và tự tạo ra mã barcode để định danh tài liệu vật lí và duy trì bản copy điện tử trong thư viện tài liệu.

Có thể tạo những cơ chế tùy biến để kiểm tra ràng buộc của chữ kí số trên những tài liệu của 1 thư viện. cũng có thể tạo những cơ chế để loại bỏ những thông tin cá nhân liên quan đến người dùng trước khi nhập vào thư viện.

Single Sign-On (SSO)

SSO được sử dụng để ánh xạ một người dùng khi đã log on vào 1 site portal OSPS 2007 với một định danh cho người dùng tương tự trong 1 back-end system (một hệ thống khác tương tác với sharepoint).