Giải pháp Sharepoint

Giới thiệu Microsoft SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 là công cụ cho phép bạn nhanh chóng phát triển những ứng dụng SharePoint 2010. Sử dụng SharePoint 2010 Designer 2010, người dùng và các lập trình viên đều có thể nhanh chóng tạo ra các giải pháp SharePoint để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

Người dùng có thể sáng tạo ra các giải pháp mà không cần viết mã trong những ngữ cảnh thông thường, từ các site cộng tác, web cộng đồng cho đến dòng dữ liệu doanh nghiệp, giải pháp business intelligent, human workflow, các mô hình được thiết kế sẵn có trong SharePoint và dễ dàng sử dụng trong môi trường làm việc. Thêm vào đó, các lập trình viên có thể sử dụng SharePoint Designer 2010 để nhanh chóng triển khai những dự án phát triển SharePoint.

Nhanh chóng lập trình, phát triển các giải pháp SharePoint mà không cần viết mã.

Xây dựng các ứng dụng SharePoint hợp nhất bằng cách cấu hình hoặc thiết kế các thành phần như list, data source, content, view, form, workflow và các external content mà không cần viết bất cứ đoạn mã nào. Với SharePoint Designer 2010, người dùng nâng cao và các lập trình viên có thể đáp ứng nhanh chóng những nhu cầu mà doanh nghiệp đề ra chẳng hạn như thiết kế lại giao diện người dùng, dễ dàng kết nối đến các hệ thống external, cải tiến giao diện xem và các biểu mẫu, mở rộng các thiết kế tương thích workflow.

Sửa lại giao diện người dùng

Cho phép sử dụng những tùy chỉnh mở rộng để sửa lại giao diện người dùng trong SharePoint Designer 2010. Tạo ra những giải pháp mà không cần sử dụng đoạn mã một cách nhanh chóng với công cụ sửa List and Content Type, các cột liên kết, resuable workflow, impersonation steps, XSLT template và các kiểu external content, trong số các tính năng mới khác. Cải thiện hiệu suất làm việc của bạn là việc nâng cấp giao diện Fluent UI (“Ribbon).

Giao diện người dùng đồ họa được cải thiện.


Xuất/Nhập các sơ đồ Visio

Phát triển các công cụ vẽ sơ đồ phổ biến nhất trong Word, Visio, sử dụng trực tiếp trên SharePoint Designer 2010. Đưa các mô hình Visio đến SharePoint để tạo ra các workflow, sau đó xuất ra trở lại Visio để cộng tác làm việc.

Dễ dàng kết nối đến dữ liệu external

Sử dụng SharePoint Designer 2010, dữ liệu external có thể dễ dàng được tích hợp bất cứ giải pháp nào trong SharePoint. Dễ dàng nhận ra các nguồn dữ liệu có sẵn, tạo ra External Content Type để định nghĩa các dữ liệu điều hành mà bạn muốn trên SharePoint (tạo, đọc, cập nhật và xóa), và SharePoint Designer tự động tạo ra một SharePoint external list và tất cả các biểu mẫu cần thiết mà không cần viết bất cứ một dòng mã nào.

Business Connectivity Services

Thông qua Business Connectivity Services (BCS), SharePoint Designer 2010 cho phép bạn mở rộng phạm vi dữ liệu doanh nghiệp đến mọi người trong tổ chức. Bạn có thê kết nối đến các dữ liệu trong cơ sở dữ liệu external, các dứng dụng dòng doanh nghiệp, hoặc những nơi lưu trữ dữ liệu tùy chỉnh như BCS. Tạo ra các Exnternal Content Type để thể hiện các dữ liệu external, cho phép người dùng có thể tìm kiếm, đọc và viết những external list dễ dàng như chúng là những SharePoint list. Những người dùng cũng có thể tương tác với những dữ liệu thậm chí ở trạng thái offline bằng cách sử dụng ứng dụng SharePoint Workspace, Office hoặc Word và sự thay đổi ở trạng thái offline đó sẽ tự động đồng bộ hóa khi người dùng kết nối lại.

Mở rộng công cụ thiết kế Workflow

Sử dụng SharePoint Designer 2010, bạn có thể thiết kế workflow để tạo điều kiện mở rộng phạm vi quy mô kinh doanh. Sử dụng lại workflow thông qua một danh sách hoặc thư viện, hoặc xuất chúng ra thành những tập hợp site khác nha. Thậm chí tốt hơn khi kết hợp chúng với các loại content để tạo điều kiện sử dụng qua lại giữa danh sách và thư viện. Bạn cũng có thể sử dụng các substeps, impersonation steps hoặc thực thi các thao tác dựa theo các dữ liệu extenal để thêm những workflow công phu hơn. Thêm vào đó, có thể tuy chỉnh Approval, Collect Feedback, và các Collect Signatures workflows bằng cách sử dụng SharePoint Designer 2010 hoặc tạo các tác vụ lớn với các thao tác tùy chỉnh và hoàn thành các điều kiện. Mở rộng những sự kiện quan trọng của những workflow này trong công cụ Workflow Editors, dành cho mỗi tác vụ và thông qua các tiến trình xử lí.

Các tác vụ phức tạp đều tạo ra dễ dàng từ workflow.

Tùy chỉnh các hành động

Sử dụng SharePoint Designer, bạn có thể xác định được các hành động tùy chỉnh ở bất cứ danh sách nào hoặc thêm vào các button trên Ribbon để tăng hiệu suất làm việc, đơn giản hóa công việc cho người dùng.

Khả năng cộng tác với Visual Studio 2010

Nếu bạn là một nhà lập trình viên chuyên nghiệp, SharePoint Designer là công cụ và cũng là người bạn đồng hành với bạn. Bạn có thể mở rộng số lượng ứng dụng SharePoint demo trên Visual Studio 2010. Bạn có thể sử dụng SharePoint Designer 2010 để xây dựng những mẫu workflow thử nghiệm, danh sách thiết kế hoặc cấu hình ứng dụng Business Connectivity Services và đưa chúng đến Visual Studio. Bạn cũng có thể cộng tác với những người khác bằng cách thiết kế các workflow trong Visual Studio và cho phép những người khác xây dựng workflow trên SharePoint Designer.

Tự tin triển khai với chế độ tùy chỉnh an toàn.

Với SharePoint Designer 2010, các quản trị viên có thể dễ dàng kiểm soát được những người sử dụng SharePoint Designer ở mọi cấp độ triển khai của họ, từ server đến các tập hợp site, và các bố cục thông qua các tập hợp site hoặc các ứng dụng web bằng cách kiểm soát các trang tùy chỉnh, master page hoặc bố cục trang.

Tùy kiểm soát SharePoint Designer

Sử dụng SharePoint Designer 2010, bạn có thể quyết định việc kiểm soát những gì bạn muốn đối với người dùng của bạn. Bạn có thể hạn chế cấp độ tùy chỉnh trên cả server hoặc các tập hợp site cũng như các cấp độ ứng dụng web. Bạn có thể ngăn chặn người dùng tùy chỉnh trên các trang, master page hoặc các bố cục trang để giữ lại những giao diện thích hợp cho site của bạn.

 

Dễ dàng kiểm soát SharePoint Designer 2010

Để tìm hiểu và nghiên cứu thêm về SharePoint Designer 2010 và Microsoft SharePoint 2010, bạn có thể truy cập tới địa chỉ http://sharepoint.microsoft.com