Nội dung liên quan

Giải pháp cổng thông tin điện tử, sharepoint, các ứng dụng tích hợp

Tư vấn, xây dựng, triển khai cổng thông tin điện tử, các giải pháp về sharepoint, tác nghiệp và ứng dụng tích hợp

chi tiết

Nghiên cứu sâu hơn về Windows SharePoint Services 3.0 (WSS 3.0)

WSS 3.0 là một thành phần bổ sung miễn phí của Windows Server 2003, là một công cụ tạo site linh hoạt giúp giải quyết vấn đề tạo lập và quản lý hàng nghìn trang web với hàng chục ngàn người truy cập. Nhờ sự linh hoạt của mình, WSS 3.0 có thể được hiểu như một môi trường sản sinh ra các trang web chạy trên một web server và có sự tham gia của MS SQL server với vai trò lưu trữ dữ liệu

chi tiết

Phần 1. Tổng quan về SharePoint 2007

Bài viết này tập trung vào việc xem xét những thành phần quan trọng nhất của Windows SharePoint Service 3.0 và Office SharePoint Server 2007 – những nền tảng mà các lập trình viên sử dụng để tạo ra các ứng dụng hợp tác hỗ trợ giải pháp nghiệp vụ thông minh, workflow, tính toán dữ liệu, không gian làm việc nhóm, quản lý vòng đời văn bản, quản trị nội dung, khám phá tri thức và quản trị dự án.

chi tiết