Nội dung liên quan

Giải pháp thanh toán trực tuyến

Thanh toán trực tuyến là hành động thực hiện thanh toán cho các giao dịch thương mại điện tử, như giao dịch trên internet, điện thoại. ESVN sẽ mang đến cho doanh nghiệp những giải pháp thanh toán hiệu quả nhất. Website tích hợp thanh toán được xây dựng bởi ESVN có khả năng bảo mật cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó ESVN sẽ tư vấn doanh nghiệp lựa chọn công cụ phù hợp...

chi tiết

Dịch vụ thanh toán điện tử

Dịch vụ thanh toán trực tuyến ESPAY là dịch vụ cho phép khách hàng của ESVN thực hiện các giao dịch thanh toán, mua thẻ trả trước, nạp tiền điện thoại, đặt vé mà không cần phải đến Ngân hàng.

chi tiết